Gaskleppen voor condensatieketels

Het sleutelelement voor het perfecte verbrandingsmengsel

Het gaskleppenprogramma van ebmpapst biedt oplossingen voor pneumatische en elektronische verbrandingssystemen.

Bij condensatieketels is de gasklep een belangrijk onderdeel voor de verbrandingsregeling.Het zorgt voor een veilige, betrouwbare werking en is cruciaal voor het leveren van een optimaal verbrandingsmengsel.Het gaskleppenprogramma van ebmpapst biedt de ideale oplossing voor zowel pneumatische als elektronische composietsystemen.

Aardgas is een natuurlijk product en heeft afhankelijk van de herkomst een verschillende calorische waarde.Deze bronnen zullen echter op een gegeven moment opdrogen en er zullen nieuwe brandstoffen bijkomen.Daarom zijn uitgebalanceerde systemen nodig om het optimale verbrandingsmengsel in te stellen.

Sleutelrol binnen het netwerk
De gasklep voorkomt ongecontroleerd ontsnappen van gas en zorgt tegelijkertijd voor een optimaal lucht/gasmengsel. Daarmee vervult het een sleutelfunctie bij condensatieketels.In de praktijk wint elektronische verbrandingsregeling aan belang vanwege fluctuerende gaskwaliteiten.Ook als alternatief heeft pneumatische verbrandingsregeling zich al jaren bewezen.ebmpapst biedt beide varianten als totaaloplossing aan onder de namen CleanEco (pneumatisch) en CleanVario (elektronisch).

CleanEco: Ventieltypes voor alle eisen
Bij pneumatische assemblages is de interactie van de klep met de ventilator, de venturi en de besturingseenheid van groot belang voor een optimale werking.Daarom heeft fabrikant ebmpapst sinds 2011 de E01 en D01 gaskleppen in zijn assortiment opgenomen en deze continu uitgebreid en verfijnd zodat nu een groot vermogensbereik van 1,5 tot 762 kW geleverd kan worden.De nieuwe versie van de E01 klep regelt nu vanaf 1,5 kW en zorgt volledig mechanisch voor de juiste verhouding gas en lucht.

CleanVario: Meer flexibiliteit
Bij een elektronisch composietsysteem wordt de mengverhouding bepaald door elektronische aansturing van de gasklep.Om actief de te leveren gashoeveelheid te bepalen, maakt ebmpapst gebruik van ionisatietechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van de elektrische geleidbaarheid van de vlam.De F01-serie biedt kleppen geschikt voor alle vermogensklassen van 1,8 tot 762 kW.Met CleanVario hoeven fabrikanten zich minder zorgen te maken over verschillende gassoorten en -kwaliteiten.De verbranding verloopt altijd optimaal, efficiënt en milieuvriendelijk en zal in de toekomst geschikt zijn voor toevoeging van maximaal 20 procent waterstof.Certificering hiervoor is in voorbereiding.


Posttijd: 16 december 2022